Lễ khởi công dự án đê bao chống ngập 10.000 tỷ của Tp.HCM I Trung NamGroup
6/9/2011 9:22:05 AM
Xem:1255  | Tác giả:Tác giả  | Trình bày:Người trình bày

Lễ khởi công dự án đê bao chống ngập 10.000 tỷ của Tp.HCM I Trung NamGroup