Tổ chức Sự Kiện MICE

Tổ chức Sự Kiện MICE chuyên nghiệp, trọn gói uy tín

MICE” là viết tắt của “Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions” (Hội họp, Khuyến khích, Hội nghị, và Triển lãm). Đây là một ngành trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ sự kiện, tập trung vào tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm và các chương trình khuyến khích nhân viên hoặc khách hàng.