Tổ chức Giải chạy bộ Vnexpress Marathon Quy Nhơn 2020 I Thời gian nhận Race Kit