Tổ Chức Lễ Khánh Thành Nhà Máy Tại HCM | Nhà Máy Nippon Paper Việt Hoa Mỹ

Tổ Chức Lễ Khánh Thành Nhà Máy Nippon Paper Việt Hoa Mỹ

Công ty tổ chức sự kiện VIETSKY là công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Công ty có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lễ khánh thành, khai trương tại Tp.HCM, Bình Dương