MC Truyền Hình, Cho thuê MC truyền hình tại HCM, Hà Nội