Công ty tổ chức lễ khởi công tại Tiền Giang | Công ty TNHH Hansae

Công ty tổ chức lễ khởi công tại Tiền Giang | Công ty TNHH Hansae 

Tổ chức lễ khởi công là bước đầu tiên để khởi công công trình mà còn là dịp để các chủ doanh nghiệp lên kế hoạch quảng bá hình ảnh của mình đến với rộng rãi công chúng và các nhà đầu tư. Do vậy, nghi lễ này luôn đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lễ khởi công được xem như là một nghi lễ để kính cáo với các vong linh, tổ nghề của mỗi đơn vị thi công để mong các Ngài phù hộ. Đối với các công trình khi phải thực hiện nhiều công đoạn đến đất đai như: phá dỡ, ép cọc nhà, làm móng,… Và do các đơn vị khác nhau đều cần phải thực hiện nghi lễ này.

Để cầu mong cho công việc của mình diễn ra thuận lợi; không gặp trở ngại nào. Tổ chức lễ khởi công một cách tỉ mỉ trong từng khâu. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết cho buổi lễ, cung cấp, cho thuê trang thiết bị,  cần thiết cho buổi lễ như nhà bạt không gian, sân khấu, bục xúc cát, cho thuê dù checung cấp nhân sự đảm bảo cho buổi lễ diễn ra thành công.