Tổ chức teambuilding chuyên nghiệp giá rẻ tại Vũng Tàu

Tổ chức teambuilding chuyên nghiệp giá rẻ tại Vũng Tàu

Team building không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp, với những giá trị to lớn mang lại, các doanh nghiệp đã chú trọng và đầu tư hơn, lấy team building là trọng tâm phát triển văn hóa doanh nghiệp. Vì thế mà công ty tổ chức sự kiện VIETSKY sẽ chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về Team building, Giá trị mang lại cho Doanh Nghiệp, Công ty, thành viên tham gia và những cách xây dựng tổ chức Team building hiệu quả.

Team building là gì?

Team building là Xây dựng đội ngũ tập thể, đây là một thuật ngữ tập thể cho các loại hoạt động khác nhau được sử dụng để tăng cường quan hệ xã hội và xác định vai trò trong các nhóm, thường liên quan đến các nhiệm vụ hợp tác. Nó khác với đào tạo nhóm, được thiết kế bởi sự kết hợp giữa các nhà quản lý doanh nghiệp, học tập và phát triển / OD (Nội bộ hoặc bên ngoài) và Đối tác kinh doanh nhân sự (nếu có vai trò) để cải thiện hiệu quả, thay vì quan hệ giữa các cá nhân.”

Như vậy hiểu theo cách đơn giản, Team building là hoạt động xây dựng tập thể từ các đội, nhóm nhỏ, thông qua các hình thức bằng vận động hoặc trí tuệ. Dùng các hình thức vận động hoặc trí tuệ để kết nối các thành viên thành tập thể lớn.

Team building hoạt động cần thiết và quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.

Gía trị cốt lõi của mỗi doanh nghiệp sẽ là “nhân sự – con người”, doanh nghiệp không thể vững mạnh khi nhân sự không có tiếng nói chung, sự chia rẽ nội bộ chính và điểm chết của doanh nghiệp. Team building sẽ là mỗi hàn, gắn kết thành viên lại với nhau bằng các hoạt động, trò chơi trong chương trình. Ở đó, các thành viên sẽ không có khoảng cách, không phân biệt chức vụ, giới tính, độ tuổi cùng nhau chinh phục thử thách bản thân và hướng tới mục tiêu chung cao cả hơn.

Team Building

Tổ chức Team building thường được diễn ra theo quý hoặc năm và đại điểm cũng rất linh hoạt. Doanh nghiệp có thể tổ chức Team building làm hoạt động tổng kết một chiến dịch, kế hoạch, tổng kết quý hay mở đầu, tạo thời gian thư gian cho nhân viên. Team building là hoạt động có thể tổ chức ở tất cả địa điểm như: các địa điểm du lịch, bãi biển, resort, trong nhà hay chính khuân viên của doanh nghiệp…